Capilla del Buen Jesús

Capela do Bon Xesús

Estilo: Barroco
Datación: 1771
Parroquia: Porto
Lugar: Cabanas
Coordenadas xeográficas:
43º 25′ 51.5” N / 008º 10′ 37.2” W
Pequena igrexa de estilo barroco, cunha inscrición na clave da porta na que se le ALABADOSEA / ELDULZM Nro / DEIHS / AÑO / DE 1771. Situada na parroquia de Porto, destacan nas súas fachada as pedras de cantería aos lados cun frontón semicircular sen cornixa. Conta cunha soa nave coa porta orientada ao oeste. A sancristía está situada baixo o altar.

Cabanas Turismo